1. Bilder skapade i 3d

    Måndag 15 juni 2015
     av Benjamin Wallin

    Bilderna togs fram för att tydligt illustrera alla maskiner i Malwas nya produktserie. På så vis behövdes inga fysiska maskiner finnas i lager för en fotosession, utan de skapades direkt baserat på ritningarna från de olika maskinerna med modellerings- och 3d-mjukvara.

    Malwa 560 3d