1. Fotografering för Majls

    Måndag 30 september 2013
     av Benjamin Wallin

    Fotoprojekt där ett antal s.k. stilar med olika kombinationer av plagg från det Göteborgsbaserade klädmärket Majls fotograferades. Läs mer om företaget på www.majls.se.

    Majls styles